5.9.2023.

Održiva plovidba

Plava ekonomija

Održiva plovidba

Spasi planet, počni na svom brodu!

   Ne trebamo biti magistri ni doktori ekologije da bismo shvatili kako su mora i oceani na polaganom izdisaju. Trovanje i pretrpavanje mora smećem dosegnulo je kritičnu točku. Godišnje u oceanima i morima umire od trovanja oko 50.000 morskih sisavaca, a najnovije statistike su još tužnije i alarmantnije. Istovremeno, istraživanja iz 2022-ge govore da se u svjetska mora dnevno baci više od 8.000.000 komada smeća plus otrovi, nafta i ostale tekućine, zagađenja zraka i ostali utjecaji koji se ne daju izmjeriti. Sofisticirana ekološka istraživanja, odnose se na ona koja nisu vidljiva okom, otkrila su mikro plastiku u gotovo svim živim organizmima u moru. 

Ptica koja umire od zagađenja naftom 

DEEP Horizon (izlijevanje nafte) koji se dogodio u Meksičkom Zaljevu 2010 izazvao je najveću ekološku katastofu u povijesti. 

 

Zašto je održiva plovidba važna?

   Mora i oceani pokrivaju preko 70% zemljine površine, pa su tako glavni proizvođač kisika i regulator globalne temperature. Ne smijemo zaboraviti da su mora, zemlja i zrak jedna te ista ekološka cjelina  koja utječu jedna na drugu. Ljudski faktor u ovome je četvrta dimenzija koja ubrzano ljulja i urušava ovaj prirodno regulirani sustav. Gdjegod da se našli naš ekološki trag ostaje utisnut u prirodu. Ljudske aktivnosti sve brže guraju eko sustav u propast. 

Zagađenje zraka

Smog kojeg ispuštaju ovi dimnjaci nalaze se nedaleko grada. Ovakve tvornice na fosilna goriva polako nestaju.

Zagađenje voda

Trebamo učiniti sve da ispuštanja otrova direktno u rijeke i mora prestane odmah! 

 

Ekološki savjeti za nautičare!

   Svaki naš trud oko savjesnog ponašanja i čuvanja mora te morskog eko sustava vrlo je važan, a jednako tako i educiranje posade, posebno djece. Uvjeren sam da smo svi spremni dati svoj dio truda oko očuvanja mora, pa ako ne znate odakle početi dat ćemo Vam nekoliko savjeta za početak.

 • Za početak razmislite kako proizvoditi što manje smeća na brodu!
 • Smeće koje ćete neminovno proizvesti nemojte odlagati po brodu da ostane nezbrinuto jer će završiti u moru kada krenete u plovidbu.
 • Upozorite prijatelje i djecu da svaki i najmanji komadić smeća treba najmanje desetljeće da se razgradi u moru, a plastična boca i preko 100 godina.
 • Trošite minimalne količine vode. Ukoliko ste na jednodnevnom izletu tuširajte se po povratku kući.
 • Pripazite dok lijevate gorivo da vam one zadnje litre ne završe na palubi, a zatim u more. Ne lijevajte  gorivo iz kanistara u marinama i vezovima jer je velika mogućnost da će dio završiti u moru.
 • Posebnu pažnju posvetite sidrenju. Izbjegavajte sidrenje tamo gdje ne vidite pjeskovito ili muljevito dno. Vaše sidro u protivnom će orati po dnu i uništavati morsku floru i faunu.
 • Ako ste ribolovac s puškom budite korektni, odnosno ne koristite boce za pomor cijelog staništa. Vratit ćete se i sutra na isto mjesto. A ako vidite nekoga da to radi slobodno ga prijavite ribolovnoj inspekciji. Ova vrsta ribolova je krajnje neetična i neekološka.
 • Ukoliko ste na jedrilici koristite jedra kao pogon što je duže moguće. 
 • Opušak se čini malen i bezazlen, ali u stvarnosti mu treba nekoliko godina da se razgradi, a od njega ostaje fina mikro plastika koja dalje ide u žive organizme. Upozorite svakog koga vidite da ne baca opuške u more.
 • Sva ulja i otpadne vode obavezno skladištiti u za to predviđene tankove u marinama i lučicama. Gdje to nije moguće potrudite se otpadna ulja staviti u boce ili kante te ih iskrcati u za to primjerene tankove. Neka nam to ne bude teško! Osjećat ćemo se bolje ako smeće ne bacamo „pod tepih".
 • Sive tankove ni pod koju cijenu ne iskrcavajte u more, pričekajte dolazak u marinu ili ako treba posebno za taj problem skrenite u najbližu marinu.
 • Za pranje broda najčešće je dovoljna voda i čvrsta spužva, a ako ne ide postoje ekološki deterdženti koji su minimalno štetni za more. Usput šparajte na količini deterdženta i nipošto ne koristite agresivne kemikalije osim u marinama gdje otpadne vode idu u posebne pročišćivače i tankove.
 • Na kraju, ukoliko Vas ova tema zanima educirajte se, aktivirajte se preko organizacija koje su u konkretnoj akciji bez puno pričanja i pokušaja da se na ovoj temi zaradi.
Održiva plovidba 

Neka naša mala akcija pređe u naviku pri svakom odlasku na brod i na plovidbu!

 

Više akcije, manje priče.

   Istražujući ovu temu naišao sam na gomilu projekata koji su sami sebi svrha. U stvari većina ih je takvih. Tek nekoliko organizacija na svjetskoj i lokalnoj razini rade konkretne korake u zaustavljanju ekološkog zagađivanja i skreću pažnju javnosti. To je, nažalost, česta situacija kad je riječ o ekološkim temama. Mnogo se priča i diskutira, ali konkretne akcije često zaostaju. Možda je problem u tome što su mnogi od tih projekata skupi, tehnički složeni ili nisu dovoljno promovirani da bi privukli masovnu pažnju i podršku.Također, postoji i izazov u promjeni navika i mentaliteta ljudi. Mnogi vlasnici brodova, nautičke kompanije i nautičari možda nisu dovoljno informirani o utjecaju njihovih aktivnosti na okoliš, ili jednostavno nemaju resursa da implementiraju održive prakse.

Njihov je šivot smeče

Nakupine smeća nekima su spas i kruh svagdanji. Iako na najnižoj stepenici društvene ljestvice ovi su ljudi vrlo korisni!

 

Početak je danas!

 Ali ne treba izgubiti nadu. Svaka mala akcija pomaže, i pojedinci mogu učiniti puno samo promicanjem održivih praksi unutar svojih zajednica. Na primjer, pridržavanje ovih uputa bit će veliki korak za Vas i cijelu zajednicu jer Hrvatska i njeno more su veliko blago i velika odgovornost koju imamo. Najvažnije je ne čekati "pravo" vrijeme ili "pravu" tehnologiju da se nešto učini. Početak je uvijek danas, a svaki mali korak u pravom smjeru može na kraju učiniti ogromnu razliku.

Svjetske organizacije koje čine ekološke pomake.

Postoje mnoge organizacije širom svijeta koje se bave pitanjima očuvanja okoliša i koji pozivaju na konkretne ekološke akcije. Evo nekoliko koji su posebno relevantni za morsku ekologiju i plovidbu:

 • Greenpeace: Jedna od najpoznatijih, Greenpeace često organizuje akcije usmjerene na očuvanje oceana i zaštitu morskih vrsta.
 • Ocean Conservancy: Fokusirana na očuvanje morskih ekosistema, ova organizacija organizuje godišnje čišćenje plaža i potiče održive ribolovne prakse.
 • The Ocean Cleanup: Pionirski projekt čiji je cilj čišćenje plastike iz oceana.
 • World Wildlife Fund (WWF): Iako su fokusirani na zaštitu životinja, imaju mnoge programe koji se bave morskom biološkom raznolikošću i očuvanjem oceana.
 • Blue Marine Foundation: Fokusirana na stvaranje morskih rezervata i održive ribolovne prakse.
 • Sailors for the Sea: Ova organizacija se fokusira na edukaciju i angažiranje nautičke zajednice u očuvanju oceana.
 • Surfrider Foundation: Iako početno fokusirana na surfere, ova organizacija sada uključuje sve vrste pomorskih entuzijasta i aktivnosti usmjerene na očuvanje oceana.
 • Oceana: Najveća međunarodna organizacija potpuno posvećena očuvanju oceana i morskih resursa.
 • Sea Shepherd: Ova organizacija koristi direktne akcije kako bi zaštitila morski život i promovirala očuvanje morskih ekosistema.
Hrvatski ekološki aktivisti.

Ako vas posebno zanimaju akcije koje možete preduzeti na lokalnom nivou u Hrvatskoj, bilo bi dobro istražiti organizacije koje se bave morskom ekologijom i zaštitom prirode u vašem području. Lokalne organizacije često imaju dobar uvid u konkretne izazove i mogućnosti za akciju.U Hrvatskoj postoje razne organizacije i inicijative koje se bave očuvanjem okoliša, uključujući i morske ekosisteme:
 • GREEN Sail: Promovira održivi turizam kroz navigaciju. Odličan partner za sve čarter kompanije zainteresirane za ekološki pristup navigaciji.
 •  Plavi svijet: Ova organizacija se fokusira na istraživanje i zaštitu morskog okoliša i vrsta, posebno dupina.
 • Zelena akcija/Friends of the Earth Croatia: Iako se bave širokim spektrom ekoloških pitanja, imaju projekte koji se odnose i na morsku zaštitu.
 • WWF Adria: Regionalni ured svjetski poznate organizacije koji pokriva i Hrvatsku, sa fokusom na očuvanje prirode u Jadranskom moru.
 • Eko Zadar: Lokalna organizacija koja se bavi zaštitom okoliša i održivim razvojem u Zadarskoj županiji.
 • EmergenSea Help: Mreža pomoći na moru. Aktivno sudjeluje u ekološkim akcijama čišćenja morskog dna, surađuje sa Plavim Svijetom iz Lošinja na spašavanju delfina.

   Priključite se jednoj od ovih organizacija. Educirajte se preko interneta i odaberite globalnu ili lokalnu organizaciju prema svojim preferencijama. Malo aktivizma na prave teme svakako je dobrodošlo, a kako stvari stoje prema predviđanjima za 50 do 60 godina će zemlja, zrak i vode biti skoro potpuno neplodne i zagađene! Krenimo sada!

Zaključak

Može li naša mala akcija koju ćemo započeti na svom brodu zaustaviti išta u ovom suludom srljanju niz brdo? Uzdajući se u poslovicu : „ako želiš očistiti svijet, kreni od svog vrta" , čini se da može!

Podijelite ove savjete sa prijateljima i djecom!

 

Tekst: Drago

Foto: Arhiva Alimar Skiper Sistemi d.o.o.


Vaša e-mail adresa se neće javno koristiti niti će biti vidljiva ostalim posjetiteljima. Vaša e-mail adresa neće se davati trećim osobama.

Anketa