1.9.2023.

11 savjeta za sigurnost by EmergenSea

Pomoć djetetu kod oblačenja pojasa za spašavanje

11 savjeta za sigurnost by EmergenSea

 Vodič za sigurnu i odgovornu plovidbu

   Najbolji savjet svakom skiperu je definitivno respekt prema moru, plovilu i drugima oko sebe te preventivno djelovanje. Na brodu ima bezbroj situacija koje mogu krenuti krivo, a samo mala nepažnja ili nepromišljenost može dovesti do velikih šteta ili čak ugroziti živote vaših najdražih.
1. Skiper kao vođa
Skiper je odgovorna osoba na brodu. Jako je pozitivno da se posada složi slijediti skipera u njegovim odlukama i savjetima.
2. Slušajte prognozu
Uvijek slušajte vremensku prognozu na predviđenim kanalima, kao i navigacijska upozorenja.
3. Provjera opreme
Redovito kontrolirajte svu opremu i osigurajte da je spremna za ponovnu upotrebu nakon svake uporabe.
4. Očuvajte red
Održavajte stalni red na palubi i u kabinama kako biste smanjili rizik od nesreća.
5. Kontrola tekućina
Redovito provjeravajte tekućine u motorima, stanje ulja i zalihe goriva.
6. Upravljanje strujom
Budite svjesni potrošnje struje i pravilnog punjenja baterija, posebno one koja služi za pokretanje motora. 
7. Oprez u luci
Budite oprezni pri ulasku i izlasku iz luke, s posebnim naglaskom na veće brodove i manevriranje.
8. Pazi na muringe
U marinama ili mandračima, pripazite da ne zakačite muringe kojih ima posvuda. Uz to uvijek imajte na umu zanos od struje, vjetra i izboja propelera.
9. Nema autopilota bez nadzora
Nikada ne koristite autopilot bez vizualnog nadzora. Sve velike nesreće sa smrtnim posljedicama dogodile su se upravo radi manjka kontrole auto pilota.
10. Sigurnosne mjere na gumenjacima
Kada se koristite gumenjakom ili skuterom, uvijek koristite sigurnosnu narukvicu. Pročitaj članak o sigurnosti na gumenjaku!
11. U slučaju opasnosti
Ako morate pozvati EmergenSea mrežu pomoći na moru, budite smireni i jasni u komunikaciji kako biste nam pružili točne informacije, olakšali  intervenciju te skratili vrijeme dolaska do Vas na minimum. 
 
Memorirajte EmergenSea broj u svoj mobitel! 0996 112 112 !
 
 


Vaša e-mail adresa se neće javno koristiti niti će biti vidljiva ostalim posjetiteljima. Vaša e-mail adresa neće se davati trećim osobama.

Anketa